[1]
A. Portelli, «Bob Dylan, migraciones y globalizació»n, ATH, vol. 10, n.º 19, p. e041, dic. 2019.