Portelli, A. (2019) «Bob Dylan, migraciones y globalizació»n, Aletheia, 10(19), p. e041. doi: 10.24215/18533701e041.